เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
 


จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลตำบลตาพระยา


ตลาดสดเทศบาลตำบลตาพระยายังคงมีมาตรการป้องกัน เชื้อโควิท 19 กันอย่างเคร่งครัดนะคะ มั่นใจได้ว่าปลอดภัย แน่นอนค่ะ😷 #งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลตำบลตาพระยา
2021-05-18
2021-05-17
2021-05-17
2021-05-14
2021-05-14
2021-05-14
2021-05-12
2021-04-16
2021-04-16
2020-09-28