เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดระเบียงและหลังคา เพื่อให้บริเวณตลาดสดสะอาด


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาพระยา ทำความสะอาดระเบียงและหลังคา เพื่อให้บริเวณตลาดสะอาด ลดการปนเปื้อนจากเชื้อโรคอุ่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย #ตลาดสดเทศบาล #เทศบาลตำบลตาพระยา
2021-10-07
2021-10-05
2021-09-19
2021-09-15
2021-09-14
2021-07-19
2021-05-18
2021-05-17
2021-05-17
2021-05-14