เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลตาพระยาให้สะอาดหน้าอยู่ และทำการเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุดเสียหาย #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลตำบลตาพระยา
2021-05-18
2021-05-17
2021-05-17
2021-05-14
2021-05-14
2021-05-14
2021-05-12
2021-04-16
2021-04-16
2020-09-28