เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบล​ตาพระยา ออกรับผู้ป่วย


วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบล​ตาพระยา ออกรับผู้ป่วย​ ล้มด้วยตนเอง มีอาการไหล่หลุด ทางเจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว จึงนำส่งโรงพยาบาลตาพระยาเป็นที่เรียบร้อย #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #เทศบาลตำบลตาพระยา
2021-09-19
2021-09-15
2021-09-14
2021-07-19
2021-05-18
2021-05-17
2021-05-17
2021-05-14
2021-05-14
2021-05-14