เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกองคลังเทศบาลตำบลตาพระยา [ 18 พ.ค. 2564 ]19
2 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 10 ก.พ. 2564 ]60
3 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ม.ค. 2564 ]69
4 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ 24 ส.ค. 2563 ]95
5 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ 24 ส.ค. 2563 ]87
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลตาพระยา [ 16 ก.ค. 2563 ]86
7 การปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนผังเมืองรวมชุมชนชายแดนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 2 ก.ค. 2563 ]87
8 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลตาพระยา ประจำปี 2562 [ 7 ก.ย. 2562 ]83
9 จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬานันทนาการได้ตลอดทั้งปี [ 14 มี.ค. 2562 ]88
10 โครงการมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลตาพระยา ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]89
11 ประกาศเทศบาลตำบลตาพระยา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ค. 2561 ]148
12 สำรวจแหล่งปล่อยน้ำเสียและสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 7 พ.ค. 2561 ]89
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 12 มี.ค. 2561 ]84
14 แนวทางการการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 9 ม.ค. 2561 ]97
15 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2561 ]99
16 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2560 [ 28 ธ.ค. 2560 ]125
17 การมอบอำนาจนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตาพระยา [ 19 ธ.ค. 2560 ]84
18 แต่งตั้งผู้้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตาพระยา [ 18 ธ.ค. 2560 ]90
19 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 14 ก.ย. 2560 ]126
20 มอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2560 ]86
 
หน้า 1|2|3|4|5