เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 28 มิ.ย. 2564 ]55
2 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกองคลังเทศบาลตำบลตาพระยา [ 18 พ.ค. 2564 ]52
3 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 10 ก.พ. 2564 ]54
4 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ม.ค. 2564 ]58
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลตาพระยา [ 28 ธ.ค. 2563 ]7
6 ข้อมูลทั่วไปของแหล่งกำเนิดเสียในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 12 ต.ค. 2563 ]9
7 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ 24 ส.ค. 2563 ]49
8 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ 24 ส.ค. 2563 ]54
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลตาพระยา [ 16 ก.ค. 2563 ]52
10 การปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนผังเมืองรวมชุมชนชายแดนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 2 ก.ค. 2563 ]50
11 กิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และการบำเพ็ญประโยชน์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]7
12 ประกาศจากเทศบาล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 1 พ.ค. 2563 ]14
13 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 มี.ค. 2563 ]8
14 บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]8
15 ประกาศเทศบาลตำบลตาพระยา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 2562 ]8
16 ประกาศเทศบาลตำบลตาพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา [ 17 ต.ค. 2562 ]4
17 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]7
18 ประกาศเทศบาลตำบลตาพระยา เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ต.ค. 2562 ]9
19 กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 1 ต.ค. 2562 ]7
20 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลตาพระยา ประจำปี 2562 [ 7 ก.ย. 2562 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6