เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของเทศบาลตำบลตาพระยา [ 12 มี.ค. 2564 ]49
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 21 ม.ค. 2564 ]51
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]49
4 แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๓) [ 14 ก.ย. 2560 ]50
5 แผนพัฒนา 3 ปี [ 27 พ.ค. 2559 ]53
6 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)เทศบาลตำบลตาพระยา [ 27 พ.ค. 2559 ]39
7 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)เทศบาลตำบลตาพระยา [ 27 พ.ค. 2559 ]53
8 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)เทศบาลตำบลตาพระยา [ 27 พ.ค. 2559 ]52
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ของเทศบาลตำบลตาพระยา [ 8 พ.ย. 2556 ]49
10 ส่วนทีี่1 [ 3 ก.ย. 2554 ]52
11 ส่วนที่2 [ 3 ก.ย. 2554 ]55
12 ส่วนที่3 [ 3 ก.ย. 2554 ]51
13 ส่วนที่4 [ 3 ก.ย. 2554 ]50
14 แผนพัฒนาสามปี ๕๔ ถึง ๕๖ [ 3 ก.ย. 2554 ]52