เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำแถลงงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]51
2 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]52
3 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]49
4 คำแถลงงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]51
5 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]49
6 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]48
7 ส่วนที่ 1 [ 19 ก.ย. 2561 ]51
8 รานยงานงบประมาณรายจ่าย [ 19 ก.ย. 2561 ]51
9 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]50
10 รายงานประมาณการรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]48
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]48
12 เทศบาลตำบลตาพระยา [ 19 ก.ย. 2561 ]48
13 ส่วนที่ 2 [ 19 ก.ย. 2561 ]49
14 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]44
15 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย [ 19 ก.ย. 2561 ]52
16 บันทึกหลักการและเหตุผล [ 19 ก.ย. 2561 ]52
17 เทศบาลตำบลตาพระยา [ 11 ต.ค. 2560 ]52
18 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]51
19 คำแถลงงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]51
20 คำแถลงงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]51
 
หน้า 1|2|3