เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำแถลงงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]75
2 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]77
3 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]73
4 คำแถลงงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]76
5 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]73
6 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]78
7 ส่วนที่ 1 [ 19 ก.ย. 2561 ]70
8 รานยงานงบประมาณรายจ่าย [ 19 ก.ย. 2561 ]74
9 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]76
10 รายงานประมาณการรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]75
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]76
12 เทศบาลตำบลตาพระยา [ 19 ก.ย. 2561 ]72
13 ส่วนที่ 2 [ 19 ก.ย. 2561 ]76
14 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย [ 19 ก.ย. 2561 ]73
15 บันทึกหลักการและเหตุผล [ 19 ก.ย. 2561 ]72
16 เทศบาลตำบลตาพระยา [ 11 ต.ค. 2560 ]73
17 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]74
18 คำแถลงงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]68
19 คำแถลงงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]76
20 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]73
 
หน้า 1|2|3