เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ [ 11 ต.ค. 2560 ]40
22 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]40
23 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย [ 11 ต.ค. 2560 ]39
24 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]40
25 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]39
26 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]39
27 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]39
28 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]40
29 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 11 ต.ค. 2560 ]39
30 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป [ 14 ก.ย. 2559 ]39
31 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 14 ก.ย. 2559 ]40
32 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 14 ก.ย. 2559 ]39
33 ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2559 ]39
34 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 14 ก.ย. 2559 ]41
35 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประมาณการรายจ่าย ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 [ 14 ก.ย. 2559 ]41
36 ขออนุมัติสำเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้าง/ปรังปรุงสิ่งก่อสร้างก่อนการพิจารณาร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2559 ]40
37 ขออนุมัติจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 [ 14 ก.ย. 2559 ]39
38 ขออนุมัติประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2559 ]39
39 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2559 ]39
40 ขออนุมัติสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2559 ]40
 
|1หน้า 2|3