เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แบบรับรองการตรวจร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2559 ]41
42 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2559 ]40
43 เอกสารสืบราคา ไม่น้อยกว่า ๓ ราย [ 14 ก.ย. 2559 ]39
44 ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ [ 14 ก.ย. 2559 ]40
45 การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 ก.ย. 2559 ]40
46 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2559 ]40
47 ขอส่งประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ก่อนการพิจารณาร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2559 ]39
48 สรุปประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 ก.ย. 2559 ]40
49 ขอเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2559 ]40
50 เทศบัญญัติปี 2557 [ 8 พ.ย. 2556 ]39
 
|1|2หน้า 3