เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 30 ม.ค. 2564 ]50
2 แผนพัฒนาอัตรากำลัง [ 11 ม.ค. 2564 ]51
3 ประกาศเทศบาลตาบลตาพระยา เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) [ 15 พ.ค. 2560 ]51
4 การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]49
5 เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕60 [ 14 ก.ย. 2559 ]39