เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา