เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประมาณการรายจ่าย ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประมาณการรายจ่าย ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา