เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


เอกสารสืบราคา ไม่น้อยกว่า ๓ ราย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เอกสารสืบราคา ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา