เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา