เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


ขอเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา