เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา