เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


คำแถลงงบประมาณ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำแถลงงบประมาณ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา