เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา