เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


คำแถลงงบประมาณ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำแถลงงบประมาณ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา