เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ประการใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประการใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570
 
2
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา